Gulbenes sākumskolas 5.-6.klašu skolēni zinātnes centrā AHHAA

Februārī 40 mūsu skolas 5., 6.klašu skolēniem tika dota iespēja apmeklēt AHHAA,  zinātnes centru Tartu.

Skolēniem bija iespēja gūt zināšanas aizraujošā un neierastā veidā. Skolēni darbojās, vēroja un centās izprast dažādos procesus, parādības. Skolēniem, aktīvi darbojoties dažādās izstāžu zālēs, tika veicināta dabaszinātniskā izpratība.

Skolēni aktīvi iesaistījās izstādes  “Ahhaa, ziemas sports!” piedāvātajās atrakcijās. Bērni izmēģināja dažādus sporta veidus, piemēram,  ar slēpēm nolekt no tramplīna (nebūt nav viegli saģērbties šim pasākumam), nobraukt pa kalnu nogāzi ar kalnu slēpošanas simulatoru, izmēģināt  kērlinga spēli; trenēties precizitātē biatlonā, izbraukt ar suņu pajūgu  un citus.

Skolēniem bija arī iespēja apskatīt medicīnas fakultātes ļoti ekskluzīvu medicīnas kolekciju, pašiem pētīt un praktiski darboties.

40 skolēni devās ceļojumā Visuma plašumos, kura laikā apmeklēja gan Saules sistēmu, gan gan lidoja starp zvaigznēm un ieskatījās citās galaktikās.

Gulbenes sākumskolas direktora vietniece R.Jansone

Mācību vizīte uz AHHAA zinātnes centru Tartu notika projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

 

 

 

 

Bērni izmēģināja dažādus sporta veidus, piemēram,  ar slēpēm nolekt no tramplīna (nebūt nav viegli saģērbties šim pasākumam), nobraukt pa kalnu nogāzi ar kalnu slēpošanas simulatoru, izmēģināt  kērlinga spēli; trenēties precizitātē biatlonā, izbraukt ar suņu pajūgu  un citus.

Gulbenes sākumskolas mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas 19.martam

Koriģējošās vingrošanas nodarbība nenotiek.

Klase St.p.k. Kab. Priekšmets Skolotājs
1.a 3. d.z. ritmika Z.Beļajeva
2.a 1. 44. latviešu val. D.Aumeistere
2.a 3. 44. mājturība un tehnol. D.Aumeistere
2.a 4. 44. matemātika D.Aumeistere
2.a 6. 44. sociālās zin. D.Aumeistere
3.a 6. 20. latviešu val. A.Miķelsone
4.b 1. 40. latviešu val. B.Dzērve
4.b 3. 40. latviešu val. B.Dzērve
5.a 2. 43. matemātika R.Jansone
5.b 2. 204. latviešu val. I.Zvaigzne
5.b 5. 39. informātika Z.Beļajeva
5.b 7. 44. matemātika D.Aumeistere
6.a 4. 39. informātika Z.Beļajeva
6.b 4. 202. pasaules vēsture I.Sebre
6.c 7. 202. latviešu val. B.Dzērve
6.c 8. 39. informātika Z.Beļajeva

Novada logopēdu seminārs

14.martā Gulbenes sākumskolā tikās novada logopēdes, lai pārrunātu aktuālus jautājumus. Semināra dalībnieces uzrunāja Gulbenes sākumskolas direktors Aivars Mednis. Kolēģes dalījās ar jaunākajām atziņām logopēdijā, kuras iegūtas dažādos kursos. Iepazināmies  ar jaunāko metodisko literatūru. Logopēdes demonstrēja spēles, metodisko materiālu, kuru pašas izgatavojušas. Nobeigumā vienojāmies par braucienu maijā pieredzes apmaiņā uz Dzelzavas inetrnātpamatskolu.

Gulbenes sākumskolas logopēde Līga Seņkāne

Izglītojoša lekcija vecākiem

Aicinām ikvienu vecāku uz Valmieras Viestura vidusskolas sociālās pedagoģes Ivetas Upītes lekciju par datordrošību un praktiskiem padomiem jaunākā skolas vecuma skolēnu vecākiem:
* digitālās pasaules īstums.
    * tehnoloģiju  lietošanas  paradumu veidošana un informācija, kas  jāņem vērā, pieņemot   lēmumu par tālruni  bērnam  –  vai tas ir vai  nav  vajadzīgs un kāds  (viedtālrunis vai podziņu tālrunis).

Mūsu daiļrunātājs

Mūsu talantīgais Markuss Rauza Madonā reģionālajā skatuves runas konkursā rādīja, ko māk… Un daiļi runāt viņš patiesi māk! Godam nopelnīta 2.pakāpe! Paldies, Markuss! Paldies skolotājai Vijai Andževai!

Iveta Zvaigzne